Loppis

Loppmarknaden

Anders Larsson på 0104507503 eller mejla anders0512@hotmail.com

För 21:a året i följd arrangerar FIK loppmarknad i natursköna Råglannaparken

TRYCK PÅ BILDERNA.